JAGA

Tavapäraseks on kujunenud töötajatel läbipääsusüsteemides RFID-kaardi kasutamine, seda nii kontorisse saabudes kui ka erinevate ruumide ja korruste vahel liikudes. Taolised lahendused on tihtipeale tülikad – alustades kaartide ununemisest, kaartide tegemise lisakulust ja võimalikust kuritarvitamisest. Kindlasti on nii mõnelegi tuttav olukord, kus kaart on maha ununenud ning tuleb ukse taga oodata kolleegi saabumist.  

Hansabi koostööpartner, läbipääsusüsteemide ja tööajaarvestuslahenduste tootja Suprema lahendas antud probleemi sõrmejäljelugejate ja näotuvastusseadmete abil. Eesmärk oli lahendada töötajate tööle tulek ja tööajaregistreerimine ilma lisavahendeid kasutamata. Tööle minnes pole kaarti vaja ning läbipääsuks piisab sõrme registreerimisest läbipääsuseadmel, mis autentimise õnnestumisel annab korralduse avada elektrilukk ja läbipääs on tagatud.

Sama põhimõte kehtib ka tööajaarvestusele. Tööruumi saabudes on töötajal vaja vaid asetada oma sõrm seadmele ja saabumine on registreeritud. Lahkudes lõunale või pausile, on jällegi vaja vaid sõrm asetada seadmele ning registreerub sündmus. Igal biomeetrial põhineval seadmel on oma IP-aadress. See tähendab, et seadme saab ühendada kohalikku võrku. Tööandjal on igal ajahetkel võimalik end ükskõik millises internetiühendusega punktis kaugelt sisse logida ja saada ülevaade, kui palju on inimesi tööl ning kes on puudu. Süsteemi on võimalik ühildada ka palgaarvestustarkvaradega, mis tähendab, et raamatupidajal on võimalik saada palgaarvestusprogrammist kätte kogu info töötaja kohta – töötunnid, ületunnid, puhkepäevad ja selle alusel palka arvestada.

Näotuvastusseadme eripära on kontaktivaba tuvastus – töötaja ei pea terminali puudutama, mis on hügieenilisem ja kasutajale mugavam. Näotuvastus sobib hästi ettevõtetesse, kus töötajad kasutavad näiteks töökindaid. Näotuvastuse terminal tuvastab isiku näo järgi kiirelt nii hästi kui ka halvasti valgustatud ruumis. Lisaks on võimalus eristada identseid kaksikuid.

 

Läbipääsuseadmete võimalused

Biomeetrial põhinevaid seadmeid on võimalik integreerida teiste läbipääsuseadmetega, kus sõrmejäljelugeja ja näotuvastusseade juhivad läbipääsuväravate või turnikeede liikumist. Ühe huvitava lahendusena on Hansabi abiga üks autokaravani omanik paigaldanud oma liikuva kodu uksele sõrmejäljelugeja. Karavani ust said avada kõik salvestatud perekonnaliikmed ja autosse sisenemisel polnud muret, kelle käes parajasti autovõtmed on ning kas ta on lähedal.

 

Kas tegemist on isikuandmete salvestamise ja töötlemisega?

Biomeetriline algoritm nii näotuvastusel kui ka sõrmejäljelugejal ei salvesta seadme kasutaja nägu ega sõrmejälge tervikuna ega selle kujutist mitte mingil moel andmebaasi, vaid võrdleb üksikuid krüpteerituid punkte, mis on turvatud 256bitise AES-krüpteeringuga. Isegi kui nendele andmetele peaks ligi saama, pole võimalik neid isikuga seostada ja sealset infot mingil moel jäljendada.

AS Hansab on Suprema läbipääsu- ja tööajaarvestuse seadmeid paigaldanud alates 2005. aastast. Paigaldusi on tehtud nii suurema töötajate arvuga firmadesse kui ka näiteks 20 töötajaga ettevõtetesse. Suprema süsteeme kasutavad Eestis näiteks Leiburi tehas, Karl Storzi tootmishoone, Volume Designi tehas, BLRT, Harju Elekter.

 

Toomas Männik
ASi Hansab turvalahenduste valdkonnajuht