JAGA

Nagu suurem osa kaupu ja teenuseid, liigub ka messitööstus ja erinevate ürituste läbiviimine veebi suunas. Kas ja mil määral veebipõhine lähenemine end online-keskkonnas õigustab?


Igal üritusel osalemine ja selleks valmistumine on ettevõttele füüsiliselt ning finantsiliselt kaunikesti koormav. Sestap on hakatud mõtlema paindlikumatele alternatiividele – messid, koolitused ja seminarid, kliendipäevad ning muud üritused veebis.
Online-keskkondade eelis on eelkõige mugavus kõigile osapooltele. Online-keskkond eemaldab külastajate jaoks peamised puudused – isiklikust ajafaktorist, geograafilistest vahemaadest või logistilistest aspektidest tuleneva ebamugavuse. Sageli jääb ajast puudu, vahemaad jäävad liiga pikaks või osutub reisimine oodatust kulukamaks ettevõtmiseks ning  lõpptulemusena jääb huvitav üritus külastamata.

Foto: OnlineExpo
Hübriidmessid

Hübriidmessi puhul on tegemist formaadiga, mis võimaldab eksponendil oma väljapanekuga osaleda tavapärasel messil, samas jõuda veebi vahendusel laiema sihtrühmani üle kogu maailma. Virtuaalne mess kopeerib oma olemuselt maksimaalselt reaalset messi, vajadusel isegi täiendab seda ning pakub ka ostu- ja müügivõimalusi sarnaselt kontaktmessiga.

Esimene julge, kes kasutas OnlineExpo messikeskuse võimalusi koos täiemahulise live-ülekandega, oli minimess BuildIT 2017, mis toimus aprilli keskel ühel ajal TTÜ peahoones ja www.onlineexpo.ee virtuaalses messihallis.

Järgmisena astus julge sammu Laps ja Pere messikorraldaja, kes samuti kasutas OnlineExpo messikeskuse võimalusi koos live-ülekandega 2.–3. septembril toimunud messil Laps ja Pere 2017. Mess toimus samal ajal Saku Suurhallis ja virtuaalses messihallis www.onlineexpo.ee, kus ka täna on messil toimunu koos koolitusprogrammiga ning seminaridega täies mahus järelvaadatav.

Tõenäoliselt leiab OnlineExpo virtuaalsest messihallist ka novembri lõpus toimuva Euroopa suurima robootikamessi Robotex 2017.

Hübriidmessi puhul on tegemist formaadiga, mis võimaldab eksponendil oma väljapanekuga osaleda tavapärasel messil, samas jõuda veebi vahendusel laiema sihtrühmani üle kogu maailma.

Online-messid

Online-messi puhul on tegu formaadiga, kus on ühendatud traditsiooniliste messide tavad, elemendid sotsiaalvõrgustikest ja traditsioonilised koduleheküljed ning veebipood.

2016. aastal toimus OnlineExpo virtuaalses messihallis kolm online-messi – märtsis rahvusvaheline Reisimess (Eesti, Läti, Leedu), aprillis rahvusvaheline Ehitusmess (Eesti, Soome) ja oktoobris Kodumess (Eesti).

2017. aasta oktoobris viidi OnlineExpo virtuaalses messihallis CV-Online’i kaudu läbi ka töö- ja karjäärimess Karjääripäev 2017. Tõsi, osaliselt on tegu hübriidmessiga, sest väike osa programmist toimus ka Viru Keskuses ning online-keskkonna tarbeks salvestati mitmed intervjuud.

 

Koolitused ja seminarid
www.onlineexpo.ee
veebikeskkond võimaldab koolitusi ja seminare läbi viia klassikaliste webinar’idena, kus videoformaadis näidatakse eelsalvestatud või live-koolitust koos presentatsioonimaterjalidega. See kõik võib olla suletud ja piiratud ligipääsuga või täiesti avalik materjal. Tagatud on online-suhtlus esinejatega ja korduma kippuvate küsimuste rubriik webinar’i juures.

 

Virtuaalne kliendipäev

Kindlasti on veebiüritustest abi ka ärialaste, B2B kontaktide sõlmimisel. OnlineExpo meeskond on ette valmistanud virtuaalse kliendipäeva formaadi, kus koostatakse virtuaalse kliendipäeva režii, eelsalvestatakse kliendipäeval näitamisele tulevad materjalid, luuakse kliendipäeva läbiviimiseks mõeldud „virtuaalne event“ ja võimaldatakse ka live-kajastus rahvusvahelisele auditooriumile.

OnlineExpo meeskonna peamine eesmärk ongi luua parim tööriist virtuaalsete ürituste jaoks, mille erinevate näidetega on võimalik juba täna tutvuda www.onlineexpo.ee leheküljel.


 

+372 5287 522

info@onlineexpo.com
www.onlineexpo.com

 

Autor: OnlineExpo