JAGA

Lähema 20 aasta jooksul maailma tööturul toimuvad muutused toovad endaga kaasa tänaste ametite asendumise uutega valdkondades, millest me veel kuulnudki pole.

Tallinna Tehnikaülikool on uute tudengite ligimeelitamiseks oma kodulehel välja toonud huvitava valiku erialadest, mida peaks õppima juba täna, et olla ka homme konkurentsivõimeline:

1. Tervisekodeerija

Sinu kehasse siirdatud organite tööd on võimalik monitoorida juba täna, aga tulevikus saab tänu programmeeritavatele tehisorganitele nende tööd ka efektiivsemaks muuta. Tänu tervisekodeerijatele saame tulevikus terviseprobleeme ennetada enne nende tekkimist. Tervisekodeerijaid, kellel on laialdased teadmised inseneeriast, füüsikast ja bioloogiast, ootab tulevikus suur tööpõld.

2. Autonoomse robotlaevastiku kapten

Tulevikus on vaja meresõiduoskustega uue aja kapteneid, kes juhivad isenavigeerivaid ja omavahel suhtlevaid autonoomseid laevastikke pealaeva pardalt või kontrollkeskusest maismaal. Tulevikukaptenid teevad kaalukaid otsuseid keerulistel mereliiklus- ja päästeoperatsioonidel, analüüsides laevadelt kogutud andmeid.

3. Prügi-insener

Maailma ajaloos pole varem olnud perioodi, kus inimkond oleks tootnud nii suures koguses jäätmeid kui täna. Taaskasutus on väga popp – me sorteerime, töötleme, taastoodame. Aga mis saaks siis, kui astuksime ühe sammu edasi? Mängu tuleb prügi-insener, mis on tootmise-tarbimise maailmas hädavajalik amet. Prügiinsener tegeleb sõna otseses mõttes prügile uue funktsiooni leiutamisega, kasutades selleks oma tõhusaid teadmisi keemiast, materjalitehnoloogiast ja keskkonnast.

4. Elundidisainer

Oleme liikumas uude meditsiiniajastusse, kus luuakse organeid tüvirakkudest ja sellistest materjalidest, mida täna veel ei eksisteeri. Elundidisainer on üks tulevikuametitest, kellel on põhjalikud teadmised geneetikast, biotehnoloogiast ja meditsiinifüüsikast ning ta suudab luua funktsioneerivaid organeid ja jäsemeid neile, kes neid vajavad. See võid olla just sina, kes uusi materjale ja lahendusi välja töötab!

5. Kosmoseäri piloot

Kui su äriplaanid planeedil Maa kitsaks jäävad, tuleb vaadata kosmosesse! Täpselt seda Elon Musk ja Richard Branson juba teevad, et meid kõiki mõne aasta pärast kosmosesse lennutada. Kuna kosmoseäri kasvab ja laieneb iga päevaga, on juba täna vaja mõelda eri valdkondadest pärit keeruliste probleemide lahendamisel vajalike oskuste arendamisele, et kosmoselennud edukad oleksid. Õpi tehnoloogiat, inseneeriat ja matemaatikat, et olla üks esimeste kosmoseäri pilootide seas.

6. Droonijuht

Täna tehakse droonidega lahedaid videosid ja toimetatakse pakke, varsti kustutakse tulekahjusid ja veetakse prügi. Heade tehnoloogiaoskustega droonipiloot on amet, mis juba mõne aasta pärast on kõrges hinnas. Tänu robootika- ja tootearendusoskustele on droonijuhid võimelised looma ja kontrollima erinevate droonide keerulisi (operatsiooni)süsteeme.

7. Tehisreaalsuse arhitekt

Kui täna kasutatakse virtuaalreaalsuse prille enamasti meelelahutuseks, siis tulevikus muudetakse virtuaalne reaalsus kohati reaalsemaks kui reaalsus ise. Tehisreaalsuse arhitekt suudab virtuaalreaalsust ära kasutada, et konstrueerida keerulisi liiklusskeeme, sõjavägede suurõppusi ja politseioperatsioone. Tegu on tuleviku arhitektiga, kes on vajalik iga suur-arenduse või ehitusprojekti juures.

8. Kübermajanduse analüütik

Küberraha on muutmas traditsioonilist finants- ja pangandussektorit, olles uue innovatiivse maksevahendina tulnud, et jääda. Võimalik, et uusi maksevahendeid tekib veelgi. Tulevikus on vajadus finantsspetsialistide järele, kes on võimelised prognoosima kübermajanduses tekkivaid uusi suundi ning analüüsima nende mõju majandusele ja vastupidi.

9. Privaatsusinsener

Reaalse maailmaga paralleelselt elame osaliselt ka virtuaalmaailmas, kuhu jätame igapäevaselt endast maha andmeid. Selleks, et neid digitaalseid andmeid keegi meie vastu ära ei saaks kasutada, on tulevikus oluline privaatsusinseneride töö. Nemad tegelevad küberruumi turvalisuse ja privaatsuse tagamisega.

10. Veekalade farmer

Seoses maailma loodusliku kalavarude vähenemisega, läheb vaja veekalade farmereid, kes loovad soodsaid kasvutingimusi mitmele liigile korraga – kalad ujuvad vees, mille kohal kasvavad taimed, kes toodavad uimelistele hingamiseks hapnikku ning kelle elutegevuse jääkprodukte kasutab taimestik omakorda ära väetisena. Win-winkõigile osapooltele.

Otse loomulikult pole eelnev nimekiri lõplik – sina ise saad olla osaline tulevikuametite loomisel ja kujundamisel. Iga päevaga liigume tulevikule järjest lähemale ja et selleks valmis olla, peame oluliste ametite omandamiseks õigeid samme tegema juba praegu.