Avaleht Arvamus Tegevust tundideks: vaata, mis su vanavanaema telefoninumber oli

Tegevust tundideks: vaata, mis su vanavanaema telefoninumber oli

JAGA

Rahvusraamatukogu andis teada, et Eesti vanemad telefoni- ja aadressraamatud said digitaalse vormi.

Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuses on lõpule jõudnud Eesti vanemate telefoni- ja aadressraamatute digiteerimisprojekt, mille eesmärk oli luua digitaalsed tagatis- ja kasutuskoopiad Eesti vanematele telefoni- ja aadressraamatutele (1901-1940), tärktuvastada tekst ja teha see uurijatele kättesaadavaks digitaalarhiivi DIGAR kaudu ning lisaks tagada failide pikaajaline säilitamine.

Digiteerimiseks valmistati ette üle 20 000 lehekülje teksti, kokku 118 nimetust (nii raamatuid kui ka jätkväljaandeid). Selgus, et osa Rahvusraamatukogus olevaid eksemplare olid defektsed, mistõttu tuli nn täiuslikke eksemplare otsida teistest mäluasutustest.

See oli ootuspärane, kuna tegemist on nn tarbekirjandusega, mida kasutatakse seni, kuni ilmub samatüübiline uuem väljaanne. Tavapäraselt visati siis vanem trükis minema. Sellest tulenevalt on Eesti vanemaid aadressraamatuid säilinud lünklikult ja väheses eksemplaarsuses. Oli hea kogeda mäluasutuste koostööd ühtse kollektsiooni digiteerimisel, s.t mõelda kogu Eesti trükitud kultuuripärandile, mitte ainult oma kogudele. Tulemuseks oli täieliku kollektsiooni digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine.

  1. sajandi aadressraamatud on olulised ajalooallikad, sest:
  • koondavad emotsioonideta olulist faktiinfot;
  • koondavad infot konkreetse haldusüksuse kohta (ettevõtted, asutused maakondade, valdade järgi);
  • koondavad infot asutuste ja organisatsioonide kohta, tuues ära nende struktuuri ja ülesanded;
  • annavad asjaliku ülevaate kohalike omavalitsuste struktuurist;
  • 1930.-1940. a. aadressraamatud olid suureks abiks omandireformi aluste seaduse elluviimisel 1990. aastatel, kui inimesed nende alusel täpsustasid esivanematele kuulunud vara ja elukoha andmeid.

Telefoni- ja aadressraamatud on kättesaadavad DIGARi vahendusel ning eraldi esile tõstetud ka DIGARi kollektsioonidelehel. Et aadressraamatute kollektsioon oleks veelgi ülevaatlikum, on ettevalmistamisel jätkuprojekt võõrkeelsete aadressraamatute digiteerimiseks