JAGA

Üha teadusmahukamas maailmas on igati nutikas anda oma teenusele või tootele võimalikult suur ja konkurentidest eristuv lisandväärtus. Üks võimalus kvaliteedi tõstmiseks on ülikoolilt või teadusasutustelt vajamineva rakendusuuringu või tootearendusprojekti tellimine. Siin tuleb ettevõtetele appi toetusmeede NUTIKAS.

Kas teadsite, et Eestis töötatakse välja targa valgustuse lahendusi, süttimiskindlaid istmepatju, uuritakse Värska vee kasutusvõimalusi ninapihustina ja arendatakse nutikat vähiteraapiat? Eelnevalt nimetatu ja paljud teised innovaatilised projektid jõuavad ellu muu hulgas toetusmeetme NUTIKAS abil.

Toxinventi töötaja laboris

Nii otsib ettevõte ToxInvent koostöös Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudiga teid targa vähiravimi loomiseks. Enam kui 612 000 euro suurune riigipoolne toetus aitab firma juhatuse liikme Andrus Tasa sõnul kanda riske, kuna arendusinvesteeringud on alati väga riskantsed ja tulemus pole alati sugugi garanteeritud.

TÜ füüsika instituut on aga seljad kokku pannud siinse idufirmanduse ühe eesrindlasega Click & Grow. Koostöö käigus arendatakse nutipoti jaoks tasakaalustatud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Firma soovib asendada oma senise polümeermaterjali looduslikuma, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu.

Estelaxe rongiistme mittesüttiv vahtpadi

Materjaliteaduses on teisigi huvitavaid ühisprojekte. Kuna tuleohutuse standardid muutuvad ajaga üha karmimaks, töötab Parksepas tegutsev firma Estelaxe koos TÜ tehnoloogiainstituudiga välja mittesüttivat silikoonvahtu. Ettevõtte juhataja Peeter Piirimägi sõnul aitab 210 000 euro suurune NUTIKAS toetus saavutada silikoonvahtudele väga head tulekindlust. OÜ Kerogen ja TTÜ aga loovad 650 000 eurose eelarvega projekti käigus uut põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogilist platvormi, mille tulemuseks on väärtuslikud keemiaproduktid.

 

Estelaxe istmepadi

Kõrgtehnoloogia ettevõte Thinnect OÜ tegutseb koos TTÜ automaatikainstituudiga selle nimel, et edendada Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiaid. “Meie tehnoloogia võimaldab teha keskkondi ehk hooneid ja linna targaks, mis hoiab kokku energiat ja teeb keskkonna inimestele meeldivamaks,” ütles Thinnecti tegevjuht Jürgo Preden. Tema sõnul võimaldab toetus tõsta tehnoloogia töökindlust ja pakkuda uusi omadusi, mida ilma seda projekti läbi viimata poleks võimalik saavutada.

 

Ressursside kokkuhoiul ja väärindamisel

Puidutöötleja AS Thermory on aga saematerjali säästmiseks appi kutsunud TTÜ küberneetika instituudi. Firma turundusjuht Elisa Järvsalu rääkis, et toetuse kasutamine aitab välja töötada juhtimispõhimõtted ja neid toetava tarkvara põhimõttelise lahenduse, et optimeerida toormega seotud tootmisahelat.

Puiduettevõtte Thermory saunanäidis

AS Värska Sanatoorium otsib sealsele mineraalveele koos TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudiga uusi kasutusvõimalusi. Tootearendusprojekti ülesanne on välja selgitada mineraalvee sobivus loodusliku ninapihusti tootmiseks. Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Triin Päid ei pea NUTIKAS taotlemisprotsessi väga keeruliseks. Selleks tuli täita vajalikud tabelid ning korraldada hange. Ka kiidab Päid abivalmis meetmenõustajaid: “Kui tekib pisemgi kahtlus, tasub alati nende poole pöörduda.”

Värska SPA klient mineraalveevannis

Lisaks tootearendusele on koostöös teadusasutustega võimalik teha rakendusuuringuid nii IKTga seotud valdkondades (küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks) kui ka tervisetehnoloogiate arendamisel (IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks või biotehnoloogia). Meede on ka suunatud ressursside tõhusamale kasutamisele ja toetab ettevõtjad, kes püüavad leida uuenduslikke ehitusvõimalusi või tegelevad keemiatööstuses põlevkivi tõhusama kasutamise võimalustega.

Kahe eelmise vooruga on NUTIKAS meetmest rahastatud 21 projekti kogumahuga 6,4 miljonit eurot. Tänavugi oodatakse Eesti ettevõtteid meetmest osa võtma. Mullune ETAg-i küsitlus näitas, et toetust varem mittetaotlenud ettevõtete puhul on mittetaotlemise peamine põhjus ebakindlus, kas projekt vastab meetme tingimustele või mitte.

Toetust saanud ettevõtetel on taotlemisega olnud üldiselt positiivsed kogemused. Kolmveerandile neist polnud taotlusprotsessi ükski etapp liiga keeruline ning 90% taotlejatest peavad meedet puudutavat informatsiooni arusaadavaks ja selgeks. Seega pole põhjendatud hirmud taotlemise keerukusest ja protsessi liigsest bürokraatiast. Ehkki taotluse koostamine ja projekti läbiviimine eeldavad ettevõtte omapanust ja arendustegevus on paratamatult riskidega seotud, julgustavad toetuse saanud ka teisi NUTIKAS meetmega lähemalt tutvuma.

Uuri lähemalt:

  • NUTIKAS meetmest on saanud toetust 21 ettevõtet kogusummas 6,4 eurot, mis moodustab meetme 26,6 miljonilisest kogumahust ca 25%.
  • Kolmas taotlusvoor mahuga 15 miljonit eurot on avatud kuni 19. detsembrini 2018.
  • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti läbi viiakse.
  • Toetuse suurus võib olla 20 000 kuni 2 miljonit eurot projekti kohta.
  • Toetuse saamine eeldab uuringuvajaduste selget põhjendust ning plaanitava uuringu head teaduslikku taset. Taotlus peab avama ka uuringutulemuste rakendamist ehk äriplaani koos kalkulatsioonidega, kuidas saadud teadmisi ja oskusi reaalselt ellu hakatakse viima.
  • Vaata lähemalt etag.ee/nutikas

Artikli ilmumist toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondist.

Autor: Sven Paulus, Eesti Teadusagentuur