JAGA

Terve ettevõtte meeskond – nii juhtkond kui ka kõik töötajad – peavad mõistma, milles seisneb nende äri tugevus, miks kliendid ostavad just nende tooteid või teenuseid.

Suure tõenäosusega on see seotud lisandväärtuse loomisega kliendi jaoks ja selles pole midagi uut. Toon siia juurde aga mõned teemad, millega paljud ettevõtete juhid täna silmitsi seisavad. Kui te seda kõike juba teate, siis julgustan teid nende teemadega kohe täna tegelema hakata.

Vasakult Ott Karolin, Avo Kaasik. Foto: Amrop
Vasakult Ott Karolin, Avo Kaasik. Foto: Amrop Eesti
Õige meeskonna loomine alates nõukogu moodustamisest kuni keskastmejuhtideni välja

Juhile ja tervele juhatusele on nõukogu vajalikuks sparringupartneriks, nõuandjaks ja suunanäitajaks. Eesti ettevõtjad ja omanikud on võtnud nõukogu seni rohkem kui äriseadustikus aktsiaseltsiga kaasaskäivat formaalsust ja on mehitanud nõukogu tavaliselt oma pereliikmete või tuttavatega. Ettevõtjad võiksid aga eesmärgiks võtta ettevõtte juhtimistaseme ja -kvaliteedi tõstmise, alustades omaenda ettevõttes muudatuste tegemisega ehk alustada nõukogust. Kaasake nõukogusse erinevate kompetentsidega oma valdkonna asjatundjaid – müük, finants, tootmine, juriidika. Juhatuse ja nõukogu vahelised töised ja eesmärgile suunatud suhted viivad teie ettevõtte tulemuste saavutamise võimekuse uuele tasemele ja see annab juhtkonnale kindluse valitud tee õigsuses.

Juht peab oma meeskonda kaasama õige suhtumisega meeskonna liikmed. Kompetentsid ja isikuomadused on ju inimestel erinevad, aga suhtumine peab õige olema. Meeskonna loomine ja inimeste juhtimine eesmärkide suunas on iga juhi peamine ülesanne. Tulebki anda teine võimalus, aga meeskonda tuleb niikaua muuta, kuni see hakkab kokku mängima nagu üks meeskond – erinevad inimesed, üks suhtumine. Personalijuht on strateegiliselt tähtis meeskonnaliige ja peab selgelt kuuluma juhtkonda. Näeme oma töös aina tihemini, et juhid värbavad meeskonnaliikmeid sihtotsingu abil. See on mõistlik, kuna sihtotsingu lisaväärtus kliendile seisneb parimate kandidaatide filtreerimises just konkreetse kliendi jaoks. Ettevõtte juht üldjuhul ei tea kõiki parimaid kandidaate ning need, keda ta juhtub teadma, ei pruugi olla antud ettevõtte vajadustele vastavad. Sihtotsingu töö tulemusena kohtub teenuse tellija motiveeritud, sobivate kompetentside, isikuomaduste (sh suhtumisega) ja eelneva toetava kogemusega parimate kandidaatidega just tema ettevõtte kontekstis. Oluline lisandväärtus ettevõttele lisaks parima huvitatud ja sobiva kandidaadi leidmisele on ka oluline aja ja raha kokkuhoid pikas perspektiivis. Sellega hoiab kokku kliendi aega ja raha.

Tulebki anda teine võimalus, aga meeskonda tuleb niikaua muuta, kuni see hakkab kokku mängima nagu üks meeskond – erinevad inimesed, üks suhtumine.

 

Tehnoloogiad muudavad ärimudeleid

Mõelge juba täna sellele, kuidas uued tehnoloogiad teie praegust äri muudavad. IT-juht ei pea tegelema pelgalt ettevõtte riistvara ajakohastamise ja tarkvara uuendustega, seda saab vajadusel ka sisse osta teenusena. Aga IT-juht peab koos ettevõtte juhiga suutma mõelda ja arusaamiseni jõuda, kas ja kuidas tuleks tänast ärimudelit muuta uusi tehnoloogiaid kasutades. Senini toiminud ärimudelid võivad küll mingi aja kesta, kuid juhul, kui konkurendid suudavad kliendile suuremat lisaväärtust pakkuda kiirema teenuse või innovaatilisema tootega, siis paratamatult vanamoodi jätkajate ärimahud langevad. Mis iganes äris te täna toimetate, võtke aega selle muutmisele mõtlemiseks, vajadusel looge tehnoloogiajuhi ametikoht, kaasake konsultante ja noorema põlvkonna juhte. Digiteerimine (digitaliseerimine) jõuab varem või hiljem kõikidesse ärivaldkondadesse. Seda peegeldab ka fakt, et ka Amropi töölaual on üha rohkem äriarendus-, tehnoloogia-, IT- ja strateegiajuhtide sihtotsinguprojekte. Need ametikohad tegelevadki just ärimudelit muutvate tehnoloogiate arendamise ja juurutamisega ettevõtetes. Alustage parima meeskonna loomise ja senise ärimudeli muutmisega juba täna!

Sihtotsingupartner kui juhi ja omaniku nõustaja

Sihtotsingu partnerite ja konsultantide ehk headhunter’ite töö on muutumas. Oleme üha rohkem muutumas juhile usaldusväärseks nõustajaks (nn Trusted Advisor), kellega juht nõu peab organisatsioonikultuuri, arengu ja muudatuste juhtimise küsimustes. Peale meeskondade kompetentside ja võimekuse hindamise nõustame juhti ka organisatsiooni vastavusel strateegiaga, tunneme kliendi äris olevaid väljakutseid, teame konkurentide tegemisi ja juhtide liikumisi, oskame tähelepanu juhtida antud sektori tulevikusuundumustele ja trendidele, kuna kohtume igapäevatöös väga paljude sektori tippjuhtidega. Ärianalüüs, sihtotsingu teenust pakkuvate partnerite ja konsultantide kogemused ning kontaktivõrgustik muutuvad üha olulisemaks. Pakume juhile ja nõukogule lisaväärtust, olles n-ö targaks meheks taskus.

Autor: Avo Kaasik, Amrop Eesti partner