JAGA

Geenius Albert Einstein ütles, et on hullumeelne korrata ühte ja sama asja, oodates samal ajal erinevaid tulemusi. Seega peaks innovatsiooni olemus olema asjade teistmoodi tegemise tagajärjel sündiv uuendus ehk nagu Eesti tippajud alljärgnevas artiklis teema kenasti kokku võtavad: innovatsioon on eneseületus, piiride lõhkumine ja ka vanade asjade uutmoodi tegemine.

Palusime erinevate elualade tippudel avada, millise tähenduse nemad innovatsiooni mõistele annavad, vastused on teie ees.

 

Igor Rõtov, Äripäeva juht

Mina tajun innovatsioonina läbimurdelist lahendust, kus midagi vana ja juurdunut lahendatakse paremini ja uutmoodi. Kusjuures innovatsioon on alati selgelt äratuntav, mille peale me kõik ütleme OHOO!

Enda jaoks olen tähistanud innovatsiooni eneseületusena. Olukorrana, kus mind ei hoia tagasi vanad harjumused ja loomupärane ettevaatlikkus ning kus ma suudan olla kiire ja riskialdis.

Kui traditsiooniline tööülesanne võib olla tihtipeale igav ja tüütu, siis innovatsiooniga käib alati kaasas energia ja töörõõm.

 

Raul Kirjanen, Graanul Investi CEO

Minu jaoks on innovatsioon nii mõne uue toote tegemine kui ka olemasolevate toodete tegemine kvaliteetsemalt, säästvamalt või kuluefektiivsemalt. Üks näide innovaatilisest lahendusest, mida oleme viimasel ajal teinud, on automaatse puidumõõtmisvärava loomine.

Esialgu oli seda plaanis kasutada vaid oma tööstustes, kuid tänaseks tundub, et sellest võib saada oluline lahendus puidu mõõtmisel vähemalt Baltikumis.

Eesti majanduse ja selles tegutsevate ettevõtete väiksuse tõttu on meil äärmiselt keeruline teha rahvusvaheliselt arvestatavat tööstuslikku innovatsiooni. Sellest hoolimata ei ole tohi sellest ambitsioonist loobuda, sest kui ettevõte ei ole oma sektoris innovaatilisimate hulgas, siis sa ajapikku sa kas lõpetad tegevuse või sind neelatakse alla. Ja eks suure osa Eesti ettevõtetega ju nii ongi läinud.

 

Raul Ennus, Helmes ASi arendusjuht

Innovatsioon võib olla väga tehniline või teaduslik läbimurre või hoopis seotud sellega, kuidas see muudab maailma. Niinimetatud labori-innovatsioon avaldab mõju reaalsele maailmale väga vähe, see mõju võib tekkida tulevikus ja tihti pole ka selge, millisel moel. Mind aga paelub tihti innovatsioon reaalses elus, kus osatakse juba kasutusel olev tehnoloogia rakendada tööle täiesti teisel moel. Ehk innovatsioon tekib tänase tehnoloogia kasutuse ja meie mõttemallide ning harjumuspäraste tegevuste radikaalses muutmises.

Helmese kõige edukamad tarkvaraprojektid on läbi ajaloo olnud need, kus koostöös kliendiga on võimalik tänaseid organisatsioonide ja inimeste toimimismustreid tervikuna kõige enam muuta. Üldistades võib öelda, et pooltel juhtudel tekib see tänu innovaatilise tehnoloogia rakendamisele ja pooltel vaid äri- või toimimismudelite radikaalse ümberdisainimise järel.

Viimasel ajal palju tähelepanu leidvad innovaatilised tehnoloogiad nagu masinõpe, suurandmed ja asjade internet on muutumas teatud lahenduste puhul juba n-ö laiatarbekaubaks ning nende rakendamist ei raskenda enam olulised tehnoloogilised ega majanduslikud piirangud. Samas rakendamisest tulenev mõju elu ja äri ümberkorraldamiseks on hoomamatult suur. Seega saab vaid soovida kõigile julgeid ja veidi hullumeelseid ideid, võimalused oluliste innovaatiliste muutuste tegemiseks ühiskonnas on eeskätt kättevõtmise asi.

 

Joel Zernask, KPMG partner ja maksuvaldkonna juht

Innovatsioon on nõustamisäris laias laastus kahesugune – kas millegi tegemine uutmoodi või millegi uue tegemine. Esimesel puhul on innovatsioon näiteks kliendisuhtluse kolimine e-postkastist moodsate nutiseadmete kaudu äppi, mis võimaldab personaalset suhtlust, dokumentide vahetust, arhiivi pidamist jpm, teisel puhul on see võimaluste ja lahenduste loomine küsimustele, mida täna veel ei eksisteerigi – näiteks kuidas robottööjõult vähem makse maksta.

 

Andrus Kuus, Bigbank Eesti maaüksuse juht

Esmalt on meil vaja eristada muudatust ja innovatsiooni omavahel. Muudatus on kindlasti midagi sellist, mis meid murede-valude maailmast välja toob, nagu näiteks kaupa enda järel lohistada on kindlasti kergem, kui ise seda kätel kanda. Samas, innovatsioon on palju emotsionaalsem, kuna inimene saab midagi, ütleme, et isegi ootamatut, mis ta elu kergemaks, lihtsamaks teeb. Näitena meie pangast oleme avalikult maininud, et arendame uut pangasüsteemi nimega NEST, mis rahvusvahelisel „Banking Technology Awards 2017” konkursil 10 parima pangandustehnoloogia arendusprojekti hulgas välja kuulutati. Muudatuse seisukohast digiteerib ta suure osa meie pangasisestest tegevustest, olles efektiivsuse mootoriks. Teiselt poolt loome me ka platvormi, mis lisaks efektiivsusele annab meile võimaluse pakkuda kliendile väga erinevaid uusi ja innovatiivseid lahendusi. Ja miks ka mitte midagi sellist, mida meie Eesti klient pole varem kogenud. Seega nii muudatused kui ka innovatsioon on erinevad asjad, aga tihti sammuvad nad käsikäes.

 

Rainer Vakra, riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

Innovatsioon on oskus ja julgus teistest erineda, võime teha asju senisest teistmoodi, hoolimata juurdunud ajaloolisest kogemusest. Võttes kirjeldamisel appi looduse ja loomariigi, võib innovatsioon esialgu kaasa tuua ülejäänud karja vastuseisu või koguni pahameele, halvimal juhul lausa karjast väljaheitmise. Seega võib innovatsioon lõppeda nii ühe indiviidi krahhiga kui ka terve karja tegevuse uuenemisega.

 

Kaarel Ots, Nasdaq Tallinna börsi juht

Super idee(d), mille teoks tegemisel tekivad uued tooted-teenused, millest on kasutajatele päriselt kasu.

 

Ly Hõbe, PhD, Danske Banki strateegilise planeerimise ja kliendihalduse valdkonna juht

Klassikaline pangandus seisab taas silmitsi mitmete strateegiliste väljakutsetega: finantsteenuste loomist ja pakkumist reguleerivate regulatsioonide arvu kasv, uued riskid, järjest suurenev konkurents uute finantsteenuste pakkujate ja ärimudelite vahel, klientide muutumine nõudlikumaks ning usalduse vähenemine panganduse suhtes.

Seistes silmitsi kõigi nende väljakutsetega, peavad pangad leidma lahenduse edasise kasvu ja kasumi teenimise tagamiseks. Üks selline lahendus on innovatsioon. Innovatsioon on protsess, mille käigus uus või uuendatud teadmine muutub kliendile väärtust loovaks ja turustatavaks tooteks, teenuseks või protsessiks. Innovatsioon ei pea olema tingimata oluline muutus maailmale, ühiskonnale või tööstusharule, vaid võib olla olemasolevate omaduste või tehniliste lahenduste kombineerimine uuel moel, mis on uudne ja väärtust loov ettevõttele või äriüksusele.

Innovatsiooni puhul võib väga oluliseks teguriks kujuneda organisatsiooni suurus. Suurtel pankadel on keeruline radikaalselt muuta oma senist ärimudelit. Väikesed pangad on võimelised keskenduma kindlatele kliendisegmentidele ning olema paindlikud uute kliendi ootustele vastavate lahenduste loomisel. Väga tihti innovatsiooniga küll tegeletakse, kuid tihti jääb pisut puudu selle tegelikust järjepidevast rakendamisest. Lisaks fikseeritud hulgale ressurssidele (inimesed, aeg ja raha) on vaja strateegilist pühendumist, et kujundada ettevõttes vastav mõttemaailm, hoiakud ja väärtused. Ettevõtte juhtkond peab olema teadlik juhtimisprotsessidest ja -süsteemidest, mis aitavad kaasa uue äri ja uute ärimudelite loomisele, ning nendega kaasnevatest ohtudest ja võimalustest.

 

Veronika Palmiste, veresoontekirurg

Innovatsioon on minu jaoks võimalus tehnoloogia ja teaduse arengu kaudu ravida rohkem patsiente, kes on jõudnud oma haiguse lõppjärku. Näiteks gangreeni puhul ei ole tänapäeval ainsaks lahenduseks pelgalt amputeerimine reiest või säärest, vaid me suudame edukalt verevarustuse taastada ning seeläbi saab patsient oma jäsemega edasi elada. Ilma innovatsioonita me seda pakkuda ei saaks.

 

Tiina Lokk, Black Nights Film Festivali direktor

Innovatsioon on loominguliselt dünaamiline suhtumine konkreetse majandusvaldkonna arengusse, ja kuna mina tegutsen filmivaldkonnas, siis filmivaldkonna ja sellega külgnevate loomemajanduse valdkondade arengusse näiteks. Vahel peab olema julgust loobuda klassikalistest ja turvalistest, kordi läbikäidud radadest, et otsida lühemaid ja efektiivsemalt töötavaid. On mõistagi tore olla innovaatiline enese teadmata, aga ma siiski eelistaksin teadlikkust: sa tead, kuidas klassikaliselt pannakse klotsid kokku, aga sa pead olema piisavalt uudishimulik ja teadlik, et uurida, kas saaks veelgi paremini ja huvitavamalt.

 

Maret Maripuu, tööinspektsiooni peadirektor

Minu jaoks on innovatsioon asjade uutmoodi tegemine. Eesmärk on lihtsus, selgus, loogilisus ja tulemuslikkus. Oleme harjunud sellega, et meil on kontor, kuhu tuleme hommikul kell 8 tööle ja õhtul läheme ära. Samas hindavad töötajad üha rohkem paindlikkust. Töötajate soovidega arvestamiseks, nende hoidmiseks ning konkurentsis püsimiseks oleme tööinspektsioonis võimaldanud oma töötajatel teha kaugtööd. Hiljuti oli minu hea kolleeg näiteks pool aastat Balil ja tegi tööd sealt.

Teine oluline uuendus puudutab järelevalvet. Ettevõtete arv kasvab Eestis jõudsalt, paraku on tööinspektorite arv jäänud samaks. Oleme võtnud eesmärgiks jõuda kolme aasta jooksul kõikide ettevõteteni, ning kuna inspektoreid kloonida ei õnnestu, peame kasutama teisi võimalusi, mida nimetame kontaktivabaks järelevalveks. Üks näide on sihtkontrollid. Valime välja sektori, kus vaatleme teatud kindlat töökeskkonna aspekti. Kogu sektorisse saadame toimuvast kontrollist ennetava kirja informeerimaks, mida vaatluse alla võtame. Kõikidesse sektori ettevõtetesse me kahjuks ei jõua, aga nii ennetav kui ka kontrolli järel edastatav info sektoris esinenud rikkumiste ja probleemkohtade kohta aitab tööandjatel töökeskkonda kriitilise pilguga üle vaadata.

Uutmoodi läheneme ka alaealiste töötamise kontrollimisele. Eelmisel suvel muutusid alaealiste töötamise reeglid. Varem pidid tööandjad esitama meile taotluse ning täitma pabereid. Nüüd teeb ta kande töötamise registrisse, kust info liigub automaatteavitusega tööinspektsioonile. Meie jurist saab üle vaadata, kas kõik andmed on esitatud ning kas see töö ikka sobib selles vanuses lapsele või mitte. Kui andmed on puudulikud või kirjeldatud töö siiski lapsele ei sobi, võtame juba ise tööandjaga ühendust ja anname täiendavaid selgitusi.

Autor: Kirke Klemmer