JAGA

Hollandi valitsus eesotsas riikliku kohtute teabeteenistusega võtab kasutusele Eesti ettevõtte Guardtime poolt loodud blockchain-tehnoloogial põhineva küberturvalisuse lahenduse, et tagada riigi infoprotsesside töötlemisel läbipaistvus, turvalisus ja kontrollitavus.

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul on hollandalased uurinud, analüüsinud ja katsetanud eestlaste loodud tehnoloogiat oma e-teenuste jaoks üle poole aasta ning selle tulemusel sõlmis Guardtime nüüd lepingu ametlikuks koostööks sealse riikliku kohtute teabeteenistusega. “Hollandi valitsuse poolt üles ehitatav e-teenuste süsteem on justkui kaasaegne maja, kuhu meie saame lisada omalt poolt lukustuse ja valvesüsteemi,” selgitas Ruubel.

Vastavalt koostööleppele on Guardtime roll tagada Hollandi uues riiklike e-teenuste keskkonnas andmete töötlemise turvalisus ja tuvastada vajadusel erinevate protsesside käigus näiteks valeinformatsiooni esitamine või andmete muutmine.

Huvi eestlaste lahenduse vastu tekkis Hollandi riigil Ruubeli sõnul eeskätt tänu sarnaste lahenduste kasutusele Eestis. “Ka Eesti kasutab blockchain-tehnoloogia lahendusi e-teenustes nii info parema auditeeritavuse kui ka terviklikkuse eesmärgil juba aastast 2012 ning samadel eesmärkidel hakkab see plaanide kohaselt juba alates järgmisest aastast ka Hollandis toimima,” selgitas Ruubel.

Guardtime poolt välja töötatud ja arendatav KSI blockchain tehnoloogia on oma olemuselt matemaatiliselt tagatud küberturvalisuse lahendus digitaalsete andmete ja seadmete kasutuse ning väärkasutuse tuvastamiseks. Tänu oma ülesehitusele võimaldab blockchain säilitada digiandmete muudatuse ajalugu, tuvastada koheselt, kes ja millal on digiandmeid muutnud, ning kasutada neid võimalusi suure hulga andmete puhul kiiresti ja korraga.