JAGA

Eesti mäetööstus elab läbi digipööret, mille käigus muutub maavarade kaevandamine üha enam uute infotehnoloogiate pärusmaaks, selgitab TTÜ geoloogia instituudi mäendusdotsent Veiko Karu teemaveebis ituudised.ee

Nafta hinna tormiline kasv on taastanud Eesti põlevkivitööstuse elujõu ning ka mitmed tuleviku suurprojektid nagu Rail Baltica või Tallinn-Helsingi tunnel hoiavad Karu sõnul tugevat tähelepanu meie maapõuerikkustel.

“Täna on Eestil harukordne võimalus kanda edasi oma e-riigi edulugu põlevkivitööstusesse, mis võtab üha enam kasutusele tarku, säästlikke ja tulevikku vaatavaid IT-lahendusi,” märkis Karu. “Maailma mäetööstus on üha enam automatiseerumas ning uute suurprojektide valguses on ka Eesti mäeinseneridel erakordne võimalus koos IT-sektoriga taristuprojektidele uuenduslikke lahendusi välja töötada,” lisas ta.

Veiko Karu toob alljärgnevalt välja neli IT-trendi, mis on täna muutmas meie mäetööstust.

1. Isejuhtivad kaevandusmasinad

Kuigi nii ülikoolilinnakus kui sellega piirnevatel aladel võib juba täna igaüks tänavatel väikeseid iseliikureid kohata, on tegelikult tõeline läbimurre toimumas hoopis maa all. “Iseliikuvate masinate areng ja kasutuselevõtt maa-alustes kaevandustes on aina kasvav trend, millega kaasneb ka mäeinseneride üha parem oskusteave sellest, kus ja milleks iseliikuvaid masinaid üleüldse kasutada saab ja tohib,” selgitas Karu.

Täna kasutatakse iseliikuvaid masinaid mäetööstuses eeskätt kaevandatud maavara veoks maa all, samuti on automatiseeritud lõhkeaukude puurimine, kuid Karu sõnul laieneb kasutusala õige varsti tõenäoliselt ka sellistele ülesannetele nagu varuosade transport. Uute tehnoloogiate juurutamist ning katsetamist veavad tema sõnul eest peamiselt just põhjamaade kaevandused ja mäemasinate tootjad.

2. Droonid maa all ja maa peal

Droonid, mis on täna kasutusel erinevatel aladel, alates päästeametist kuni piirivalveni, muutuvad üha populaarsemaks ka mäetööstuses. “Tegemist on nii geoloogi kui ka mäeinseneri jaoks üha olulisemaks muutuva töövahendiga nii maa peal kui ka all,” kirjeldas Karu. “Droonide suurem kasutus võimaldab mõõta mäetööstuses kaevandatud maavara koguseid ja hinnata geoloogilisi rikkeid võrreldes varasemate tehnoloogiatega oluliselt täpsemalt ning kiiremini ning seetõttu on droonid mäetööde planeerimisel aina suuremaks abiks,” märkis ta.

Edasi saad lugeda Äripäeva teemaveebist ituudised.ee