JAGA

Merendussektor seostub veel tänagi paljudele nn tööstusrevolutsiooni aegse pildiga, kus tegevus tugineb vanadel ja läbiproovitud analooglahendustel ning uute lähenemiste-tehnoloogiate kiire juurutamine on pigem erand kui reegel. Kuid ka sedavõrd traditsiooniliselt inertses sektoris oleme jõudnud arenguetappi, kus tunnistame endale – vaid uuendusmeelne lähenemine äritegevusele ja digilahenduste kasutuselevõtt loob eelduse säilitada tihedas regionaalses ja globaalses konkurentsis oma eelised ja kasvuväljavaated.

 

Tark sadam

Tallinna Sadam teenindab aastas enam kui 12 miljonit reisijat Soome ja Rootsi suundadel ning riigisisesi mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaühendusega.  Meie igapäevases arendustegevuses on käimalükkavaks jõuks kiirus, lihtsus ja intuitiivsus – need on põhimõtted, mille oleme koondanud laiema Targa Sadama kontseptsiooni alla.

Elektrooniline reisile registreerimine, automaatsed läbipääsusüsteemid ja sõidukite liiklusvoogude efektiivne juhtimine juba toimivad mandrivahelises parvlaevaliikluses. Targa Sadama lahendused on käivitunud ka Vanasadamas – laevale suundujad kasutavad elektroonilist reisile registreerimist (check-in) ning järjekorra juhtimise mudel vähendab nii sõiduki kui ka veokitega reisijate ooteaega sadamas.

Ka Muuga-Vuosaari ro-ro-liinil oleme automatiseerinud kaubaveokite pääsu Muuga sadamasse. Koos logistikasektori partneritega katsetame ja arendame IT-lahendust, mis hoiab kokku transpordifirmade aega, vähendab laevaliikluse tipptundidel kesklinna läbivat liiklusvoogu ja panustab seeläbi ka linnasüdame õhusaaste vähendamisse.

 

X-tee andmevahetus

Meile juba aastaid tuttav avalike teenuste andmevahetuskiht X-tee lihtsustab ja kiirendab kordades eri asutuste ja organisatsioonide vahelist andmevahetust, pakkudes samal ajal kõikidele inimestele andmete kaitstuse kindlustunnet.

Sarnasele loogikale tuginev e-lähenemine on märkimisväärse potentsiaaliga ka logistikasektoris.

Loomulikult kasutavad kõik logistikaettevõtted digitaalseid kommunikatsioonikanaleid ning ettevõttesisesed süsteemid ja protsessid (saatelehed, raamatupidamine, laoarvestus jm) on täielikult digiteeritud. Kuid sektoris tervikuna osutub erinevate digilahenduste paljusus pigem pudelikaelaks. Pole harv juhus, et kaup liigub kiiremini kui informatsioon kauba kohta!

Oleme oma partneritega nii era- kui ka avalikust sektorist sõlminud tarneahelate digiteerimise ehk nn Single Window’ koostööprotokolli. See “ainus aken” on turvaline, paberivaba ja võimalikult suures mahus automatiseeritud andmevahendus, mis aitab viia miinimumini kaubavedajate ja reisijate ajakulu. Koostöös Transiidikeskuse ASiga oleme juba käima lükanud esimese pilootprojekti digiteeritud kaubainfo vahetuseks, võimalusel alustame tänavu koostööd ka Eesti Raudtee ja EVR Cargoga.

 

Blockchain logistikasektoris

Paralleelselt Single Window’ arengutega on käimas rahvusvaheline pilootprojekt SmartLog, mis uurib blockhain’i ehk plokiahela kasutusvõimalusi logistikaahelas. SmartLog on üks esimesi katseid kogu maailmas lahendada sellisel viisil logistikaahela pudelikaelu. Esimese piloodi raames on võimalik jälgida konteineri maapealset teekonda algus- ja lõpp-punktiga Muuga konteinerterminalis. Platvorm annab reaalajas ülevaate eksportkonteinerite laadimis-, tollimis- ja eelveoprotsessist.

Mõned näited, kuidas plokiahela kasutuselevõtt logistikasektori tegevuse efektiivsust tõstab:

  • Tehnoloogia kiirendab automatiseerimise võimaluste suurenemise kaudu transpordiaega – aga samas annab võimaluse ummikute korral üldse mitte kaupa teele saata, valida teine marsruut vms.
  • Nähtavus suurendab ka paindlikkust, kuni tootmise planeerimiseni välja.
  • Veel annab plokiahelas ajatemplite (timestamps) valideerimine võimaluse teha uusi ja automatiseeritud otsuseid, näiteks arveid väljastada, väravaid avada jm.

Tänavu hakkame lahendust aktiivselt testima. Samal ajal tegeleb TTÜ andmekaeve ja analüüsiga ning üritab välja selgitada, kas ja kui palju saab plokiahela kasutamisega parandada väärtusahela kiirust ja läbipaistvust. Projekti lõppedes – tulemused selguvad 2019 – on võimalik valmiv logistikaplatvorm reaalselt kasutusele võtta.

 

BIM – digi kohtub klaasi ja betooniga

Märksõnast digitaalne lähtume ka taristuarenduses ning kolm meie lähema aja suuremat ehitusprojekti valmivad nn digiehitistena ehk digitaalse mudelprojekteerimise – BIM – põhimõtteid kasutades. BIM-projekteerimine tõstab oluliselt ehitiste funktsionaalsust, vähendab vigu ja vastuolusid nii projekteerimise kui ka ehitamise faasis – kokkuvõttes saame projekti lõpetatud harjumuspärasest väiksema materjali-, raha- ja inimressursi kuluga.

Nii rekonstrueeritava D-terminali, planeeritava uue kruiisiterminali kui ka Admiraliteedi kanalile kavandatava jalakäijate silla projekteerimisel ja ehitamisel on arhitektid, insenerid ja ehituseksperdid kaasatud ühel ajal, mis aitab juba projekteerimisfaasis viia miinimumini hilisemaid viivitusi, takistusi ja ka eksimusi.

 

Analoog jääb, digi viib edasi

Loomulikult ei viska me suures digivaimustuses kõrvale seniseid kogemusi ja parimaid praktikaid. Tallinna Sadama põhifookuses on jätkuvat kasvu näitava reisiliikluse arendamine ning kaubavahetus ja kaubale lisandväärtuse loomine Muuga tööstuspargis. Oluline osa meie äritegevusest seisneb laevanduses – opereerime Väinamere parvlaevu ja pakume põhjaranniku sadamatele jäämurdeteenust.

Kuid meie eesmärk on juhtida kogu oma äritegevust nutikalt, digitaalselt ja kestlikest põhimõtetest lähtuvalt. Sest vaid nii täidame oma eesmärki olla avatud ja uuendusmeelseim arendusettevõte Läänemere regioonis, kes on majakaks teistele.

 Autor: Valdo Kalm, Tallinna Sadama juhatuse esimees