JAGA

Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas kiire interneti võrgu konkursil edukaks pakkujaks võrguettevõtte Elektrilevi. Koos Elektrilevi enda investeeringutega plaanitakse kiire ühendus luua vähemalt 200 000 majapidamises.

„Viimase miili“ konkursi käigus tegi Elektrilevi analüüsi ja esitas ühenduste arvu, mida on võimalik riigi poolt ette nähtud toetussumma abiga nn valgeteks aladeks määratud piirkondades luua. Valge ala on need piirkonnad, kus kvaliteetne internetiteenus puudub ja kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. „20 miljoni euro toel on meil võimalik nendes alades järgmise viie aastaga kiire interneti võrguga ühendada 40 000 hoonet,“ rääkis Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Randna lisas, et elektrilevi kiire interneti võrgu ehitamise plaan on oluliselt suurem ja hõlmab ka väljapoole valgeid alasid jäävaid piirkondi. „Taandades numbri üksikute majapidamisteni, saame kiire interneti ühenduse luua vähemalt 200 000 kodule,“ sõnas ta.

Elektrilevi pakkumine tunnistati parimaks oktoobri lõpus, peale 30 päeva möödumist tulemuste avalikustamisest sõlmib Tehnilise Järelevalve Amet eduka pakkujaga lepingu.